Kinh doanh 1:
Kinh doanh 2:
Hỗ trợ đại lý:
Kết nối với chúng tôi:
Hotline: 0964661033 Email: support@ttz.vn
Giỏ hàng

Bảo mật thông tin

Chủ nhật 19/03/2023

CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Nguyên tắc chung về thông tin khách hàng

"Chính sách bảo mật thông tin" này được áp dụng cho tất cả các khách hàng tham gia mua sắm hoặc tìm hiểu thông tin sản phẩm tại website: Sunky.vn. Website www.sunky.vn do Sunky Vietnam JSC là đơn vị chủ quản, chịu trách nhiêm và thực hiện các giao dịch liên quan đến mua sắm sản phẩm.

Khách hàng khi tham gia mua sắm hoặc bình luận, đánh giá sản phẩm phải cung cấp 1 số thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng...để chúng tôi tiện liên hệ vào giao hàng. Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin mà khách hàng để lại website để thực hiện việc bán hàng, chăm sóc, quảng cáo mà chúng tôi hiện có.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng
 
Thông tin khách hàng được thu thập trên website Sunky.vn chỉ được chúng tôi sử dụng trong các mục đích sau đây:

- Hỗ trợ khách hàng

- Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ bán hàng

- Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của khách hàng

- Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của khách hàng

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Đối với thông tin cá nhân, chúng tôi chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu. Khách hàng yêu cầu vui lòng gửi email về địa chỉ :support@ttz.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng

  • VPDG: Thôn 4, Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
  • Điện thoại: 0989 787 875
  • Website: www.sunky.vn

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Việc bảo vệ thông tin khách hàng rất quan trọng. Chúng tôi cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ người nào khác. Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

- Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng

- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại

- Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.

Chúng tôi hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật, vui lòng liên hệ qua số Hotline 0989 75 78 75.

Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phục vụ cho việc chăm sóc sau khi mua hàng và trao đổi thông tin khi cần thiết. Chúng tôi thu thập thông tin thông qua giao dịch mua hàng và tham gia bình luận, đánh giá sản phẩm qua website. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. 

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ.

Khách hàng có toàn quyền yêu cầu chúng tôi kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc huỷ bỏ thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập bất kỳ lúc nào và chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện theo yêu này.

Trong trường hợp, khách hàng phát hiện thông tin của mình được sử dụng sai mục đích vui lòng gửi có thể gửi khiếu nại qua các hình thức sau để được giải quyết:

  • Gọi tới Hotline: 0989 787 875