Kinh doanh 1: 0962170966
Kinh doanh 2: 0989888620
Hỗ trợ đại lý: 0989787875
Kết nối với chúng tôi:
Hotline: 0989787875 Email: support@ttz.vn
Giỏ hàng

Đèn rọi cột

Lọc sản phẩm
Đèn rọi cột vuông 36W GSRCV36
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 3240 lumens
 • Kích thước (ØxH): 195x210mm
Đèn rọi cột vuông 36W GSRCV36
Đèn rọi cột vuông 24W GSRCV24
 • Công suất: 24W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2160 lumens
 • Kích thước (ØxH): 145x150mm
Đèn rọi cột vuông 24W GSRCV24
Đèn rọi cột 81W GSRC81W
 • Công suất: 81W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 7290 lumens
 • Kích thước (ØxH): 320x350mm
Đèn rọi cột 81W GSRC81W
Đèn rọi cột 54W GSRC54W
 • Công suất: 54W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 4860lm
 • Kích thước (ØxH): 200x200mm
Đèn rọi cột 54W GSRC54W
Đèn rọi cột 36W GSRC36W
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 3240lm
 • Kích thước (ØxH): 180x210mm
Đèn rọi cột 36W GSRC36W
Đèn rọi cột 27W GSRC27W
 • Công suất: 27W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2430lm
 • Kích thước (ØxH): 135x150mm
Đèn rọi cột 27W GSRC27W
Đèn rọi cột 18W GSRC18W
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1620lm
 • Kích thước (ØxH): 90x160mm
Đèn rọi cột 18W GSRC18W
Đèn rọi cột 10W GSRC10W
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 900lm
 • Kích thước (ØxH): 70x100mm
Đèn rọi cột 10W GSRC10W