Kinh doanh 1: 0962170966
Kinh doanh 2: 0989888620
Hỗ trợ đại lý: 0989787875
Kết nối với chúng tôi:
Hotline: 0989787875 Email: support@ttz.vn
Giỏ hàng

Đèn chiếu điểm

Lọc sản phẩm
Đèn chiếu điểm 30W GSCDC30 chip COB
 • Công suất: 30W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 3000 lumens
 • Kích thước (ØxH): 200x200mm
Đèn chiếu điểm 30W GSCDC30 chip COB
Đèn chiếu điểm 20W GSCDC20 chip COB
 • Công suất: 20W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2000 lumens
 • Kích thước (ØxH): 135x150mm
Đèn chiếu điểm 20W GSCDC20 chip COB
Đèn chiếu điểm 10W GSCDC10 chip COB
 • Công suất: 10W
 • Điện áp: 165-220VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1000 lumens
 • Kích thước (ØxH): 70x100mm
Đèn chiếu điểm 10W GSCDC10 chip COB
Đèn chiếu điểm 24W GSCD24
 • Công suất: 24W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2160 lumens
 • Kích thước (ØxH): 205x65x230mm
Đèn chiếu điểm 24W GSCD24
Đèn chiếu điểm 15W GSCD15
 • Công suất: 15W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1350 lumens
 • Kích thước (ØxH): 180x65x210mm
Đèn chiếu điểm 15W GSCD15
Đèn chiếu điểm 12W GSCD12
 • Công suất: 12W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1080 lumens
 • Kích thước (ØxH): 180x65x210mm
Đèn chiếu điểm 12W GSCD12
Đèn chiếu điểm 9W GSCD9
 • Công suất: 9W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 630 lumens
 • Kích thước (ØxH): 120x65x155mm
Đèn chiếu điểm 9W GSCD9
Đèn chiếu điểm 7W GSCD7
 • Công suất: 7W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 630 lumens
 • Kích thước (ØxH): 120x65x155mm
Đèn chiếu điểm 7W GSCD7
Đèn chiếu điểm 5W GSCD5
 • Công suất: 5W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 450 lumens
 • Kích thước (ØxH): 95x85x140mm
Đèn chiếu điểm 5W GSCD5
Đèn chiếu điểm 3W GSCD3
 • Công suất: 3W
 • Điện áp: 185-240VAC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumens
 • Kích thước (ØxH): 75x80x110mm
Đèn chiếu điểm 3W GSCD3