Kinh doanh 1: 0962170966
Kinh doanh 2: 0989888620
Hỗ trợ đại lý: 0989787875
Kết nối với chúng tôi:
Hotline: 0989787875 Email: support@ttz.vn
Giỏ hàng

Đèn soi tranh

Lọc sản phẩm
Đèn soi tranh LED 1*3W LT0148-1A
 • Công suất: 1*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 1*3W LT0148-1A
Đèn soi tranh LED 3*3W LT0148-3A
 • Công suất: 3*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 810 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 3*3W LT0148-3A
Đèn soi tranh LED 5*3W LT0148-5A
 • Công suất: 5*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1350 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 5*3W LT0148-5A
Đèn soi tranh LED 5*3W LT0148-5A
2.217.000Đ 1.463.000Đ
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2003-1
 • Công suất: 1*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2003-1
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2003-2
 • Công suất: 2*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 540 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2003-2
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2003-3
 • Công suất: 3*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 810 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2003-3
Đèn soi tranh LED 5*3W LT2003-5
 • Công suất: 5*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 1350 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 5*3W LT2003-5
Đèn soi tranh LED 5*3W LT2003-5
2.128.000Đ 1.404.000Đ
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2004-1
 • Công suất: 1*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2004-1
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2004-2
 • Công suất: 2*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 540 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2004-2
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2004-3
 • Công suất: 3*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 810 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2004-3
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2005-1
 • Công suất: 1*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2005-1
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2005-2
 • Công suất: 2*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 540 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2005-2
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2005-3
 • Công suất: 3*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 810 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2005-3
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2005-1BK
 • Công suất: 1*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 270 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 1*3W LT2005-1BK
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2005-2BK
 • Công suất: 2*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 540 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 2*3W LT2005-2BK
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2005-3BK
 • Công suất: 3*3W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 810 lumen
 • Kích thước (ØxH): #
Đèn soi tranh LED 3*3W LT2005-3BK