Kinh doanh 1: 0962170966
Kinh doanh 2: 0989888620
Hỗ trợ đại lý: 0989787875
Kết nối với chúng tôi:
Hotline: 0989787875 Email: support@ttz.vn
Giỏ hàng

Đèn thả trần

Lọc sản phẩm
Đèn thả văn phòng LED hộp vuông 36W 1m2
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: AC 85-305V
 • Nhiệt độ màu: 4000K/6500K
 • Quang thông: 3451 lumen
 • Kích thước (ØxH): 1200x47x70 mm
Đèn thả văn phòng LED hộp vuông 36W 1m2
Đèn thả trần LED P0082003A Pendant Light
 • Công suất: 93W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 8370 lumen
 • Kích thước (ØxH): 370*370+490*490+610*610mm
Đèn thả trần LED P0082003A Pendant Light
Đèn thả trần LED P0082002A Pendant Light
 • Công suất: 75W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 6750 lumen
 • Kích thước (ØxH): 490*490+610*610mm
Đèn thả trần LED P0082002A Pendant Light
Đèn thả trần LED PL016
 • Công suất: 18W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 1620 lumen
 • Kích thước (ØxH): 600X80 mm
Đèn thả trần LED PL016
Đèn thả trần LED PL016
2.072.000Đ 1.367.000Đ
Đèn thả trần LED P0081003A
 • Công suất: 30+24+20W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 6660 lumen
 • Kích thước (ØxH): 600+450+300 mm
Đèn thả trần LED P0081003A
Đèn thả trần LED P0081003A
4.700.000Đ 3.102.000Đ
Đèn thả trần LED P0081002A
 • Công suất: 30+24W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 4860 lumen
 • Kích thước (ØxH): 600+450 mm
Đèn thả trần LED P0081002A
Đèn thả trần LED P0081002A
3.600.000Đ 2.376.000Đ
Đèn thả trần LED PL0012A
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 3240 lumen
 • Kích thước (ØxH): 620X60 mm
Đèn thả trần LED PL0012A
Đèn thả trần LED PL0012A
2.520.000Đ 1.663.000Đ
Đèn thả trần LED BP2703-B Pendant Light
 • Công suất: 44+32+19W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 8550 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 720+540+330 mm
Đèn thả trần LED BP2703-B Pendant Light
Đèn thả trần LED BP2702 Pendant Light
 • Công suất: 38+25W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 5670 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 630+420 mm
Đèn thả trần LED BP2702 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP2701-540 Pendant Light
 • Công suất: 32W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2880 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 540 mm
Đèn thả trần LED BP2701-540 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP2701-420 Pendant Light
 • Công suất: 25W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 2250 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 420 mm
Đèn thả trần LED BP2701-420 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6214 Pendant Light
 • Công suất: 188W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 16920 lumen
 • Kích thước (ØxH): 90*90+70*70+50*50+30*30cm
Đèn thả trần LED BP6214 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6213 Pendant Light
 • Công suất: 120W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 10800 lumen
 • Kích thước (ØxH): 70*70+50*50+30*30 cm
Đèn thả trần LED BP6213 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6212 Pendant Light
 • Công suất: 64W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 5760 lumen
 • Kích thước (ØxH): 500*500+300*300mm
Đèn thả trần LED BP6212 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6211 Pendant Light
 • Công suất: 40W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 3600 lumen
 • Kích thước (ØxH): 500*500mm
Đèn thả trần LED BP6211 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6203 Pendant Light
 • Công suất: 114W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 10260 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 800+600+400 mm
Đèn thả trần LED BP6203 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6202 Pendant Light
 • Công suất: 63W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 5670 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 600+400 mm
Đèn thả trần LED BP6202 Pendant Light
Đèn thả trần LED BP6201 Pendant Light
 • Công suất: 38W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3000K
 • Quang thông: 3420 lumen
 • Kích thước (ØxH): Ø 600mm
Đèn thả trần LED BP6201 Pendant Light
Đèn thả trần LED P0011A
 • Công suất: 36W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 3240 lumen
 • Kích thước (ØxH): 750mm
Đèn thả trần LED P0011A
Đèn thả trần LED P0011A
3.584.000Đ 2.365.000Đ
Đèn thả trần LED PL014
 • Công suất: 90W
 • Điện áp: 90 - 265V-AC
 • Nhiệt độ màu: 3200K
 • Quang thông: 8100 lumen
 • Kích thước (ØxH): 800+600+450mm
Đèn thả trần LED PL014
Đèn thả trần LED PL014
5.400.000Đ 3.564.000Đ